Organizace

Vodní záchranná služba (VZS) je spolkem dobrovolníků se zájmem o poskytování neodkladné první pomoci a technické pomoci na otevřených vodních plochách a v jejich blízkosti. Zabývá se rovněž zajišťováním bezpečnosti na bazénech a koupalištích, komplexním vzděláváním záchranářů vykonávajících činnost ve vodním prostředí a v neposlední řadě je součástí Integrovaného záchranného systému (IZS).

Na území ČR působí několik desítek pobočných spolků VZS. Vodní záchranná služba Pastviny působí zejména v oblasti vodního díla Pastviny, kde zřídila služebnu první pomoci s provozem v letní sezóně.

Kromě hladinové služby na Pastvinách zajišťuje VZS Pastviny technické a zdravotní zabezpečení různých sportovních, kulturních, společenských a dalších akcí. V případě zájmu je pak na základě dohody schopna zajistit i jiné služby spojené se zdravotním dozorem.

Členové místní skupiny VZS Pastviny jsou na základě svých dovedností certifikováni jako plavčíci, zdravotníci, vůdci motorových plavidel, potápěči, záchranáři na divoké/volné vodě atp. Podle těchto kvalifikací jsou pak rozděleni do týmů pro výuku mládeže, zabývají se preventivní a osvětovou činností a dále jsou v záchranném týmu určeném pro zásahy při živelných pohromách.

Snahou VZS Pastviny je rozšíření základů první pomoci do podvědomí všech a zajištění bezpečnosti na vodních plochách určených k rekreaci a zábavě.

Těšíme se na nové zájemce o spolupráci s Vodní záchrannou službou.